การให้บริการประจำศูนย์

Klingspor Bangkok Ltd

No. 202 Le Concorde Tower
12th floor, Unit 1204
Ratchadapisek Road, Huay Kwang Sub-District
Bangkok 10310
Thailand

Tel: +66 2 694 1214-6
Fax: +66 2 694 1213

sales@klingspor.co.th