Yellow. - บริษัทของเรา

ประวัติความเป็นมา

จากผู้ผลิตกาวระดับภูมิภาคสู่ธุรกิจครอบครัวระดับโลก

เราได้จารึกประวัติศาสตร์การขัดเจียรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมมากมายตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 1893 ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ ล้อทรายกลมและจานทรายซ้อนรอบหมุนเร็วเป็นวัสดุขัดเจียรที่เราได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตได้สำเร็จ

1893 โยฮานเนส ฟริดริก คลิงสปอร์ก่อตั้งกิจการครอบครัวขึ้น
โยฮานเนส ฟริดริก คลิงสปอร์ก่อตั้งกิจการครอบครัวขึ้น
1899 จุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาและการผลิตวัสดุขัดเจียร
1926 Klingspor ผลิตกระดาษทรายกันน้ำเป็นรายแรกของยุโรป
Klingspor ผลิตกระดาษทรายกันน้ำเป็นรายแรกของยุโรป
การประดิษฐ์คิดค้นล้อตัด Kronenflex® รอบหมุนเร็ว
1950 การประดิษฐ์คิดค้นล้อตัด Kronenflex® รอบหมุนเร็ว
1972 จากนั้น มีการพัฒนาจานทรายซ้อนสำหรับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
1978 Klingspor ก่อตั้งบริษัทลูกแห่งแรกนอกภาคพื้นยุโรปขึ้นในอเมริกา
Haiger
1996 สถานที่ผลิตระดับนานาชาติแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในโปแลนด์
2003 บริษัท Klingspor จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดจากบริษัท Klingspor จำกัด
2015
โรงงานใหม่สำหรับเครื่องมือเพชรตัดคอนกรีตเปิดอย่างเป็นทางการ โรงงานใหม่สำหรับเครื่องมือเพชรตัดคอนกรีตเปิดอย่างเป็นทางการ
Klingspor ฉลองครบรอบปีที่ 125Klingspor ฉลองครบรอบปีที่ 125
2018
2020
Kronflex

หลักการขององค์กร

Klingspor เป็นบริษัทครอบครัวที่มีการจัดการในระดับสากล มีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องมือสำหรับตกแต่งพื้นผิวและการปรับแต่งพื้นผิวชิ้นงานด้วยวิธีการขัด ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษทราย ผ้าทราย ใบตัด และใบเจียร คือธุรกิจหลักของเรา.

เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นการรับประกัน การตัดสินใจของผู้ประกอบการของเราจะยึดถือตามหลักการสูงสุดต่อไปนี้:

▶ ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง

ด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์ "Klingspor" และ "Kronenflex" ของเราซึ่งมีการแข่งขันสูงในแง่ของคุณภาพและราคา เรามุ่งมั่นที่จะอยู่ตำแหน่งหนึ่งในผู้นำการให้บริการในประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญ.

ผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการของเราเป็นพันธมิตรในตลาด เราให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับตัวเราเอง.

▶ คําแนะนําทางเทคนิคที่มีคุณภาพสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจียรของลูกค้าของเรา

เราให้การสนับสนุนที่เป็นธรรมสำหรับรายบุคคลและส่วนตัวรวมถึงความน่าเชื่อถือของการจัดส่ง พวกเขาได้รับราคาที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.

Klingspor 18282 edited

▶ ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือ "การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ".

▶ระบบการจัดการ Klingspor ที่มุ่งเน้นกระบวนการซึ่งรวมถึงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราต้องการใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างถาวร.

ทางเลือกที่มีสําหรับบริษัทของเรา เราดำเนินทุกวิธีการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเราส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ในกระบวนการผลิตของเราเราลดการใช้พลังงานและการปล่อย CO2 สําหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต.

สถานที่ทํางานของเราปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายสําหรับการยศาสตร์และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม.

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของงาน.

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในสถานที่ทํางานทั้งหมดเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับงานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง.

▶ พนักงานมีคุณภาพและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

Klingspor ปรารถนาที่จะเป็นนายจ้างที่น่าเชื่อถือและน่าร่วมงานด้วย.

Klingspor สนับสนุนข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทระหว่างประเทศและคุณค่าที่พวกเขาควรได้รับ.

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารมีลักษณะเป็นความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน พนักงานทุกคนควรมีประสบการณ์ว่าด้วยประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและคุณภาพงานของพวกเขาได้รับการชื่นชม.

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมและการจัดการบุคลากรที่เหมาะสม ผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและแรงจูงใจของพนักงานของเขา.

การมอบหมายงาน ,ทักษะและความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําให้ฝ่ายบริหารสามารถพัฒนาขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความจําเป็นสําหรับการจัดระเบียบการเติบโตของบริษัท.

Photo Klingspor Polish team

ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสําหรับผู้ถือหุ้นของเรา เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นบริษัทอิสระของเรารวมถึงการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง.

มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในทุกส่วนงานของ Klingspor.

ในกลุ่มบริษัท Klingspor เป็นองค์ประกอบสําคัญของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศ ถือเป็นสิ่งที่มีผลลัพธ์ร่วมกัน.

หลักการขององค์กร Klingspor ใช้กับทุกบริษัทในกลุ่ม Klingspor ทั่วโลก.

 

 

การฝึกอบรม การบริการ การกระจายสินค้า

พันธมิตรที่อยู่เคียงข้างคุณ

การฝึกอบรม

เราถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานวัสดุขัดเจียรอย่างเหมาะสมให้ลูกค้า ผู้ใช้งานและพนักงานจากประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์การฝึกอบรมของเรา ช่างเทคนิคชำนาญงานที่มีประสบการณ์จะถ่ายทอดแนวทางในการแก้ไขสำหรับการนำเสนอปัญหาเป็นรูปธรรมและความช่วยเหลือในการตอบข้อโต้แย้งสำหรับการขาย การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการจัดการกับวัสดุที่แตกต่างกันโดยการปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรที่ยึดติดกับที่และเครื่องจักรมือถือ

 

การบริการ

Service

เราพร้อมให้บริการพันธมิตรเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมลหรือที่หน้างาน พนักงานของเรามีความชำนาญในการใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์และจะหาโซลูชั่นให้สำหรับทุกกรณีการใช้งาน

 

การกระจายสินค้า

Sales

เราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าในภูมิภาคได้อย่างยืดหยุ่นเนื่องจากมีสาขาในการผลิตและการกระจายสินค้า 36 แห่ง

 

สถานที่ตั้งของ Klingspor

ทั่วโลกในพื้นที่

อเมริกา

 • สโตนีย์ครีก แคนาดา
 • ฮิคกอรี (NC) สหรัฐอเมริกา
 • ทิจูเอน่า เม็กซิโก
 • ลิม่า เปรู
 • กูรีตีบา บราซิล
 • ซานเตียโก ชิลี
 • บูเอโนสไอเรส อาร์เจนติน่า

แอฟริกา

 • โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้

ยุโรป

 • โคลดิ้ง เดนมาร์ก
 • เวิร์กโซป
  สหราชอาณาจักร
 • ซิตตาร์ด เนเธอร์แลนด์
 • เลอเวน เบลเยี่ยม
 • ไฮเกอร์ เยอรมนี
  (สถานที่ตั้งในการผลิต)
 • ลวีฟ ยูเครน
  (สถานที่ตั้งในการผลิต)
 • เบียวสโก
  เบียล่า โปแลนด์
  (สถานที่ตั้งในการผลิต)
 • เบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก
 • เลอ แปร์เรย์ เอิง เอฟวีลีน
  ฝรั่งเศส
 • เวียนนา ออสเตรีย
 • บาเซล สวิตเซอร์แลนด์
 • บูดาเปสต์ ฮังการี่
 • เบรสเซีย อิตาลี
 • เบลเกรด เซอร์เบีย
 • บูคาเรสต์ โรมาเนีย
 • โซเฟีย บัลแกเรีย
 • มาดริด สเปน

เอเชีย

 • ชิงเต่า
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
  (สถานที่ตั้งในการผลิต)
 • เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน
  จีน
 • ดูไบ สหรัฐอาหรับ
  เอมิเรตส์
 • พูน อินเดีย
 • กรุงเทพ ประเทศไทย
 • โฮจิมินซิตี้ เวียดนาม
 • สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ออสเตรเลีย

 • ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locations

แหล่งผลิตของเรา

โรงงานผลิตของเราสร้างความแตกต่างด้วยการใช้เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาอย่างยอดเยี่ยม เราสามารถรับประกันได้ถึงคุณภาพที่พิเศษสุดของเครื่องมือของเรา เพราะเราควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

Logo เมือง Haiger ประเทศเยอรมนี

DQS ISO 9001 Qualitymanagement  DQS ISO 14001 Environmental Management  DQS ISO 5001 Energy Management  Logo AEO Zertifizierung

บริษัท Klingspor ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงงานผลิตกาวที่เมือง Siegen ในปีค.ศ. 1893 โดย Johann Friedrich Klingspor ในปีค.ศ. 1899 บริษัทได้เริ่มทำการผลิตกระดาษทราย การทำธุรกิจช่วงแรกเริ่มนี้ได้ตามมาด้วยการเริ่มนำนวัตกรรมจำนวนมากเข้าสู่ตลาด เช่น กระดาษทรายกันน้ำ หรือแผ่นขัดทราย ในปีค.ศ. 1955 บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปยังเมือง Hesse ในเขต Haiger ซึ่งห่างออกไปจากเมือง Siegen ประมาณ 30 กิโลเมตร และโรงงานผลิตนี้ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทด้วย ปัจจุบันนี้ โรงงานแห่งนี้มีพนักงานเกือบ 600 คนและมีพื้นที่โรงงาน 82,000 ตารางเมตร

Haiger Produktion

 

Logo เมือง Bielsko-Biała และ Kozy ประเทศโปแลนด์

DQS ISO 9001 Quality Management

ในปี ค.ศ. 1995 บริษัทได้สร้างโรงงานผลิตระหว่างประเทศของ Klingspor แห่งแรก โดยใช้ชื่อว่า Klingspor Spolka z.o.o. ในเมืองเล็ก ๆ ที่ Kozy โดยได้เริ่มดำเนินการผลิตสองปีหลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 2005 ได้สร้างโรงงานเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานนี้ไป 10 กิโลเมตรในเมือง Bielsko-Biała โรงงานแห่งนี้ยังคงเป็นสำนักงานบริหารของบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้ เรามีพนักงานเกือบ 900 คนทำงานอยู่ที่โรงงานสองแห่งนี้ โรงงานที่ Kozy ได้ร่วมฉลองความสำเร็จจากการบรรลุสู่เป้าหมายอันยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2016 นั่นคือการผลิตแผ่นตัดได้ครบหนึ่งล้านแผ่น

BielskoBielsko-BiałaKozy Kozy

 

Logo เมือง Qingdao ประเทศจีน

CQC Certificate

โรงงานผลิตของ Klingspor ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Qingdao ซึ่งเป็นเมืองท่าของจีนได้เปิดทำการผลิตในปี ค.ศ. 2005 หลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานในจีนได้สองปี โรงงานแห่งใหม่นี้ก็ได้เริ่มการผลิตและเริ่มส่งสินค้าออกจำหน่ายในต่างประเทศ โรงงานนี้มีพนักงานเกือบ 150 คน โดยมีพื้นที่โรงงาน 24,000 ตารางเมตร

Qingdao

 

Logo เมือง Velyki Mosty ประเทศยูเครน

DQS ISO 9001 Quality Management

ในปี ค.ศ. 2008 บริษัท Klingspor ก็ได้สร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมือง Velyki Mosty ในยูเครนซึ่งมีพื้นที่การผลิต 3,000 ตารางเมตร โรงงานนี้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและปัจจุบันนี้มีพนักงานประมาณ 200 คน ทั้งยังได้นำเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เพื่อผลิตใบตัดเพชรที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

Lviv

 

 

ตัวเลขทางสถิติของ Klingspor

เราเป็นบริษัทที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกในทุกทวีป นี่คือตัวเลขบางส่วนที่อธิบายตำแหน่งของเราในฐานะหนึ่งในห้าผู้ผลิตวัสดุขัดเจียรรายใหญ่ของโลกได้อย่างชัดเจน

More than
50
thousand
products included in the portfolio.
พนักงาน
2.600
คนทั่วโลกจะรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
วัสดุขัดเจียร
25,000
ตารางเมตรบนฐาน
5
เราเป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตวัสดุขัดเจียรชั้นนำของโลก
Klingspor ได้รับการก่อตั้งขึ้นให้เป็นกิจการครอบครัวในปี
1893