ข้อมูลด้านการคุ้มครองข้อมูล

1. หมายเหตุ

คำประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ "www.Klingspor.de”
เว็บไซต์นี้โฮสต์โดยบริษัท Klingspor Management GmbH & Co KG
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและถูกใช้โดย Klingspor ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลมาให้เราเท่านั้น

2. การใช้ข้อมูล

2.1 ทั่วไป

Klingspor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ตามวัตถุประสงค์ด้านล่างเท่านั้น

(1) เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของคุณ
(2) เพื่อส่งข้อมูลให้คุณ
(3) เพื่อแจ้งให้บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท Klingsporและหุ้นส่วนด้านการขายของบริษัททราบเพื่อการโฆษณาและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการค้นคว้าเกี่ยวกับความเห็น และ
(4) เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ

Klingspor ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ เป็นระยะเวลานานกว่าที่จำเป็น

2.2 การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูล
ในระหว่างการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถตัดออกไปได้ว่าข้อมูลนี้อาจจะรวมถึงข้อมูลที่อ้างอิงถึงตัวตนของคุณทางอ้อม นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ อีกหลายเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บ บราวเซอร์ที่ใช้ ไซต์ที่เข้าไปเยี่ยมชม และระยะเวลาของการเข้าเยี่ยมชมไซต์
 
ในกรณีที่อาจมีการสร้างข้อมูลที่อ้างอิงถึงตัวบุคคล  Klingspor จะลบข้อมูลนั้นออกไปในทันที หรือมิฉะนั้น ข้อมูลจะถูกนำไปใช้โดยไม่ระบุตัวตนสำหรับพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยและเสถียร สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Klingspor บริษัท Klingspor ไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลอื่นจากคุณตราบใดที่คุณไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการพิเศษจาก Klingspor

หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลบางประเภทที่ปรับให้เหมาะกับตัวบุคคล Klingspor จะขอชื่อของคุณ อาจขอชื่อผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของคุณหากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการที่จะให้ข้อมูลนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลนี้ Klingspor ก็ไม่สามารถที่จะให้บริการที่คุณต้องการได้

ข้อมูลที่ Klingspor เสนอให้นั้นอาจมีการใช้ JavaScript, cookies หรือ JAVA applets ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานของฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์

ในบางกรณี Klingspor จะนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เสริมเข้ากับข้อมูลที่คุณมอบให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นนั้นจะช่วยให้ Klingspor สามารถประเมินและพัฒนาเว็บไซต์และการบริการของบริษัทได้ นอกจากนั้นยังทำให้สามารถระบุความชื่นชอบของผู้ใช้และสามารถปรับเว็บไซต์และบริการของ Klingspor เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะด้านของคุณได้

การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (ข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป) แก่หุ้นส่วนและผู้ให้การสนับสนุนสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายที่บังคับใช้ว่าเราได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่และมีข้อมูลใดบ้างที่เราได้เก็บรักษาไว้ จากนั้น เราจะส่งข้อมูลที่คุณได้ร้องขอไปให้คุณ

3. สถานที่ที่ใช้ประมวลผลข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ Klingspor ได้รับการดำเนินการและดูแลรักษาโดยบริษัท Klingspor Management GmbH & Co KG ในประเทศเยอรมัน

4.    Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บโดย Google Inc. ("Google") Google Analytics ใช้ "คุกกี้" ซึ่งไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้

ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่นั่น ที่อยู่ IP ของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP จะถูกตัดซ่อนหมายเลขบางส่วน Google จะเห็นเพียงว่าที่อยู่ IP อยู่ภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือภายในประเทศที่ระบุในข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป ระบบจะส่งที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจะถูกตัดทอนให้สั้นลงเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น

ในนามของ Klingspor Google จะใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ และจะส่งข้อมูลการใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตกลับให้แก่ Klingspor ในฐานะผู้ประกอบการเว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP ในเบราเซอร์ของคุณซึ่ง Google Analytics ระบุใน Google Analytics จะไม่ถูกรวบรวมกับข้อมูลอื่นๆ ของ Google คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ได้โดยตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม Google ขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้เว็บไซต์นี้จะใช้รายงาน Google Analytics สำหรับประเมินการใช้งานตามข้อมูลประชากร และความสนใจ ซึ่งจะบันทึกลักษณะทางประชากร เช่น อายุและเพศ ไว้ในคุกกี้ ข้อมูลนี้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และสามารถปิดใช้งานได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าโฆษณา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ส่งข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยคุกกี้และข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงอยู่ IP ของคุณ) ไปยัง Google และป้องกันไม่ให้ประมวลข้อมูลเหล่านี้โดย Google โดยทสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเบราเซอร์ plug-in ได้จากลิงค์ต่อไปนี้ ลิงค์ปัจจุบัน: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th