ข้อความทางกฎหมายด้านการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

สงวนลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาทางออนไลน์ของ Klingspor AG (เซิร์ฟเวอร์: www.Klingspor.de) เนื้อหาของเว็บไซต์ Klingspor AG จะถูกนำไปใช้เพื่อความต้องการซื้อส่วนบุคคลโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาและใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ Klingspor AG โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม้ว่าบริษัทจะได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาอย่างระมัดระวังแล้วก็ตาม บริษัท Klingspor AG จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ภายนอก เนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทเป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแลของเว็บไซต์นั้นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคตรงตามสถานภาพปัจจุบันที่นำเสนอในเยอรมัน โดยยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและความผิดพลาดต่าง ๆ

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา:
Klingspor AG
Hüttenstrasse 36
D-35708 Haiger

ที่อยู่บริษัท:
Hüttenstrasse 36
D-35708 Haiger

หมายเลขโทรศัพท์: +49 2773/9 22 - 0
โทรสาร: +49 2773/922280 + 922396
อีเมล: sales@Klingspor.de

การจดทะเบียนทางการพาณิชย์:
Wetzlar HRB 5037

ความรับผิดตามกฎหมาย:
Klingspor AG

คณะกรรมการบริษัท:
Olaf ter Jung

ศาลที่จดทะเบียน:
ศาลท้องถิ่นประจำเขต Wetzlar

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา § 27 ของกฎหมายภาษีการค้า (turnover tax)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: DE112589645

แนวคิด รูปแบบ และการกำหนดโปรแกรม:

Heithoff & Companie GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
หมายเลขโทรศัพท์: +49 251 414 84-0
โทรสาร: +49 251 414 84-24
อีเมล: kontakt@heithoff.com
URL: www.heithoff.com

Werkbank GmbH
Viktoriastr. 75
44787 Bochum
หมายเลขโทรศัพท์: +49 234 935 386-00
โทรสาร: +49 234 935 386-06
อีเมล: mail@werkbank.de
URL: werkbank.de