ความแรงของเครื่องมือขัดเจียร

พลังในการขัดของเครื่องมือขัดเจียรอธิบายถึง สมรรถนะในการตัดที่เครื่องมือใช้ตัดย่อยหรือแยกวัสดุสำหรับการแปรรูป ตัวบ่งชี้พลังในการขัดของเครื่องมือขัดเจียรคือ การขจัดวัสดุออกต่อหน่วยเวลาหรือเวลาที่จำเป็นต่อการตัด

ความแรงอาจจะได้รับอิทธิพลจากคุณภาพและคุณสมบัติของเม็ดขัดเองรวมถึงจากการเชื่อมเข้าในวัสดุรองรับในการผลิตเครื่องมือขัดเจียร สำหรับแผ่นตัดคอนกรีต ความแรงของจานขัดได้รับอิทธิพลจากการแบ่งเซ็กเมนต์ของขอบตัด

เครื่องมือขัดที่มีปประสิทธิภาพช่วยให้สามารถดำเนินงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือนานเพียงใดแล้ว

นอกเหนือจากการจัดกลุ่มแล้ว เครื่องมือหมุนสำหรับการขัดเจียรและการตัดแยกถูกแบ่งเป็นระดับประสิทธิภาพของ Klingspor สามแบบ (Extra, Supra, Special) ในแง่ของสมรรถนะการทำงานและ อายุการใช้งานเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานในการเลือกเครื่องมือขัดเจียรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน หากผู้ใช้งานให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อพลังในการขัดที่สูง (กล่าวคือ ระยะเวลาการตัดหรือการขัดเจียรที่สั้น) และความก้าวหน้าในการทำงานและระยะเวลากระบวนการที่น้อย ก็สามารถเลือกเครื่องมือที่ผ่านการรับรองได้อย่างเหมาะสม

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม