การตกแต่งกันไฟฟ้าสถิต

วัสดุขัดเจียรที่นำมาใช้สำหรับกระบวนการกัดขี้นรูปวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าโดยเฉพาะ (อาทิเช่น ไม้หรือพลาสติก) มีการตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตสำหรับการผลิตแล้ว หมายความว่า มีการเพิ่มส่วนประกอบที่เหนี่ยวนำไฟซึ่งจะช่วยให้โหลดไฟฟ้าสามารถไหลผ่านวัสดุขัดเจียรและเครื่องจักรออกไป

การเสียดสีของวัสดุที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุให้เกิดการย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการขัดเจียรระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันและยังส่งผลให้มีการแยกประจุโหลดที่ทำให้ไม่สามารถทำการรักษาสมดุลความแตกต่างของประจุโหลดสำหรับวัสดุที่ไม่เหนี่ยวนำไฟได้ ผลที่ตามมา ตัวอย่างเช่น การจับตัวของฝุ่นจากการขัดเจียรที่มีประจุไฟฟ้าที่สายพานขัด เครื่องจักรหรือชิ้นงาน ซึ่งไม่สามารถจะคายประจุออกได้แม้ว่าจะใช้ ระบบดูดฝุ่นอย่างดีก็ตาม การใช้วัสดุขัดเจียรที่มีการตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตเหมือนกับการตกแต่งทั่วไปไปในกระบวนการกัดขี้นรูปไม้ อาจจะช่วยป้องกันปรากฎการณ์ดังที่อธิบายข้างต้นได้และยังช่วยลดการจับตัวของฝุ่นให้ลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

สายพานขัดทั้งหมดสำหรับกระบวนการกัดขี้นรูปไม้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Klingspor ประกอบด้วยการตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตและมีข้อความกำกับ ("Antistatic") อยู่ที่ด้านหลังในภาพตราประทับตามความเหมาะสมด้วย บางประเภทยังมีการตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตเพิ่มเติมที่ด้านขัดเจียรใน แผ่นรองหลัง (กระดาษ ผ้า) นอกเหนือจาก "การตกแต่งพื้นฐาน" โดยการเพิ่มสารเชื่อมเรซิ่นสังเคราะห์ให้สสารเหนี่ยวนำ (เช่น แกรไฟต์) เข้าไปด้วย (เช่น PS 24 F, CS 538 Z) วัสดุขัดเจียรเหล่านี้มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษที่จะช่วยให้กระบวนการขัดเจียรแทบจะไม่มีฝุ่นด้วยการทำงานสัมพันธ์กับระบบดูดฝุ่นที่เหมาะสมแม้กระทั่งในเงื่อนไขการทำงานที่สุดขีด

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม