การขัดผิวด้วยเครื่องขัดสายพาน

คำศัพท์ การขัดผิวด้วยเครื่องขัดสายพาน หมายถึง กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีการแปรสภาพพื้นผิวด้วยเครื่องขัดสายพานต่อเนื่องและเครื่องขัดเจียรที่เหมาะสม โดยปกติแล้ว เทคนิคนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้สายพานขนาดเล็กที่เครื่องขัดมือถือ (เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน เครื่องขัดกระดาษทรายมือถือแบบสายพาน เครื่องขัดท่อเสตนเลส) หรือการใช้สายพานขนาดใหญ่บนเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานที่ยึดติดกับที่ (เช่น เครื่องขัดแบบแท่น เครื่องขัดสายพานยาว/สายพานกว้าง)

การขัดด้วยสายพานเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนประสิทธิผล ซึ่งจะใช้ได้ตั้งแต่การขัดปรับเทียบ (เพื่อให้บรรลุอัตราการขจัดออกสูงสุด) จนกระทั่งถึงการขัดละเอียด (ของพื้นผิวที่ขัดขึ้นเงาได้)

เนื่องจากการขัดผิวด้วยเครื่องขัดสายพานครอบคลุมการใช้งานในวงกว้างมาก จึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลในการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นไปได้ในการเลือกสายพานขัดที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในข้อมูลต่อไปนี้

  • วัสดุที่ใช้ในกระบวนการทำงาน (ดูที่ ชนิดเม็ด)
  • รูปแบบชิ้นงาน [พื้นที่ ขอบ ท่อราง …] (ดูที่ แผ่นรองหลัง)
  • ข้อกำหนดความต้องการ => ขนาดของเม็ดขัด แผ่นรองหลัง
  • องค์ประกอบของหน้าสัมผัส (กลม/แบนราบ) => การเชื่อมต่อสายพาน
  • การขัดแบบเปียกหรือแบบแห้ง => ความสามารถในการกันน้ำ

Klingspor มีสายพานขัดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับการขัดผิวด้วยเครื่องขัดสายพานอยู่ในคลังสินค้า

  • ด้วยขนาดมาตรฐาน

  • สำหรับเครื่องจักรทั่วไปและ

  • มีรูปแบบการเชื่อมต่อสายพานที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานต่าง ๆ

นอกจากนี้ เราสามารถผลิตและจัดส่งแถบขัดแทบทุกขนาดและรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม