การเชื่อมต่อสายพาน

ปลายทั้งสองด้านของจุดตัดม้วนที่ตัดตามความยาวจะต้องต่อเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยถาวรเพื่อที่จะผลิตสายพานขัดแบบต่อเนื่องจากม้วนกระดาษทรายหรือผ้าทรายม้วนเดียว ตามปกติแล้ว การเชื่อมต่อสายพานดังกล่าวจะดำเนินการที่มุม 45° - 80° องศาไปยังทิศทางการวิ่งของสายพานในการป้องกันการข้ามตำแหน่งการเชื่อมต่อแบบฉับพลัน

รูปแบบในการเชื่อมต่อสายพานที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานจะขึ้นอยู่กับแผ่นรองหลังของวัสดุขัดเจียร (กระดาษ ผ้า พลาสติก) และการประยุกต์ใช้งาน (เครื่องจักร องค์ประกอบของหน้าสัมผัส ชิ้นงาน)

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อสายพานที่ต่างกันสองแบบ

ก) รอยต่อเกย ซึ่งปลายทั้งสองด้านถูกเหลาให้เรียวสลับกัน จากนั้นจะนำมาวางเกยและบีบอัดเข้าด้วยกัน

ข) รอยต่อชน ซึ่งปลายทั้งสองด้านถูกวางชนกันและถูกต่อเข้าด้วยกันทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังของสายพานเข้ากับฟอยล์แคบ (ส่วนมากจะบุเสริมด้วยผ้า)

ภายในรูปแบบการเชื่อมต่อทั้งสองดังกล่าว ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งจะสามารถทำการปรับสายพานให้เหมาะกับงานขัดบางประเภท Klingspor ใช้รูปแบบการเชื่อมต่อสายพานต่อไปนี้สำหรับสายพานขัด

รอยต่อเกย

F1 รอยต่อเกยแบบมาตรฐาน

F2 รอยต่อเกยที่มีปลายเม็ดที่เหลาจนแหลม

F5 รอยต่อเกยไม่มีเรซิ่นและเม็ดขัดอู่ในบริเวณที่ต่อเกย

รอยต่อชน

F3G รอยต่อแบบซิกแซกที่มีฟอยล์ด้านหลัง

F4G การตัดแนวตรงทำมุมกับทิศทางการวิ่งของสายพาที่มีฟอยล์ด้านหลัง

F6G รอยต่อชนที่มีฟอยล์สอดด้านเม็ด; เม็ดและเรซิ่นในบริเวณรอยต่อจะถูกกำจัดออกก่อน

F7G รอยต่อแบบคลื่นที่มีฟอยล์ด้านหลัง

 

รอยต่อสายพานสำหรับสายพานใยสังเคราะห์

F3W รอยต่อชนิดพิเศษสำหรับสายพานใยสังเคราะห์ รอยต่อชนชนิดมีฟิล์มด้านหลังพร้อมรอยต่อเพิ่มเติมที่ด้านหน้า

F4Wรอยต่อชนชนิดตัดเฉียงพร้อมฟิล์มเสริมใยพิเศษและรอยต่อที่ด้านหน้า รอยต่อพิเศษสำหรับสายพานใยสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ประเภท NBF 800

รูปแบบการเชื่อมต่อสายพานมีความสำคัญในบริเวณสายพานขัด Klingspor จะส่งมอบสายพานในขนาดมาตรฐานและสายพานที่สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากคลังสินค้าตามมาตรฐานด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อสายพานที่เหมาะที่สุดจากประสบการณ์สำหรับรุ่นสายพานนี้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ Klingspor สามารถทำการผลิตและส่งมอบการเชื่อมต่อสายพานประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงได้เช่นกัน

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม