ขนาดเม็ดขัด

การโปรยหรือประเภทการโปรยหรือความหนาแน่นของการโปรย หมายถึง ความหนาในการนำเม็ดขัดไปใส่บนแผ่นรองหลังสำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีแผ่นรองหลัง ประเภทการโปรยแบ่งออกเป็น 3 แบบ

การโปรยแบบหนา คือ การอัดแผ่นรองหลังด้วยเม็ดขัดจนเกือบเต็ม ปลายเม็ดปริมาณมากที่ใช้ในการโปรยนี้จะช่วยให้สามารถทำการขจัดวัสดุออกได้สูงและทำให้วัสดุขัดเจียรมีอายุการใช้งานยาวนาน การโปรยแบบหน้าเป็นวิธีการเฉพาะสำหรับวัสดุขัดเจียรที่ใช้ในกระบวนการกัดขึ้นรูปโลหะ

การกระจายตัวของเม็ดขัดแบบกึ่งเปิด: พื้นผิวเคลือบด้วยเม็ดขัดประมาณ 70 - 80% ช่องว่างระหว่างปลายเม็ดขัดช่วยในการกักเศษจากการขัดและขจัดรอยขูดจากการขัดถู การกระจายตัวของเม็ดขัดแบบกึ่งเปิดมักใช้สำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น การเจียรสีพลาสติกและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

การโปรยแบบเปิด คือ การอัดแผ่นรองหลังด้วยเม็ดขัดประมาณ 50 - 70% ช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นของเศษวัสดุระหว่างเม็ดขัดในการโปรยนี้จะลดการอุดตันและยังช่วยให้สามารถปล่อยเศษวัสดุออกไปจากบริเวณการขัดเจียรด้วย โดยทั่วไปแล้ว การโปรยแบบเปิดจะใช้สำหรับวัสดุขัดเจียรไม้และวัสดุอื่น ๆ ที่มีเศษวัสดุยาวที่อาจจะไปอุดตันวัสดุขัดเจียรเร็วเกินไป

นอกจากนั้น ความหนาของการโปรยอาจจะส่งผลต่อพลังในการขัด ของวัสดุขัดเจียรและความละเอียดของพื้นผิวที่ขัดเจียร

แรงดัน = กำลัง/พื้นที่ (p = F/A)

กำลังที่ใช้จะกระจายตัวไปทั่วปลายเม็ดขนาดเล็กกว่าในวัสดุขัดเจียรที่โปรยแบบเปิดมากกว่าในวัสดุขัดเจียรที่โปรยแบบหนาแน่น ดังนั้น เม็ดขัดจึงแทรกตัวเข้าไปลึกกว่าและการขจัดวัสดุออกสูงกว่า ในอีกแง่หนึ่ง กำลังที่ส่งไปยังเม็ดขัดแต่ละเม็ดจะน้อยกว่าในการโปรยแบบหนาด้วยการใช้ปลายเม็ดจำนวนมาก เม็ดขัดจึงไม่แทรกตัวลงลึก ดังนั้น พื้นผิวที่ขัดจะละเอียดกว่า

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม