ความเร็วในการตัด

ความเร็วในการเจียร คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ขัด ที่เครื่องมือ เช่น ที่เครื่องขัดแบบสายพาน คือ ความเร็วใน การหมุนของสายพาน ส่วนในเครื่องเจียรมุม คือ ความเร็ว ในการหมุนของการเจียรหรือแผ่นตัด ความเร็วเหล่านี้เรียกว่า
ความเร็วในการทำงานสูงสุด

สูตรคำนวณความเร็วในการตัดสำหรับการขัดเจียร คือ

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = ความเร็วในการตัด [ม./วินาที]
D = เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือ [มม.]
n = ความเร็วรอบ [1 รอบ/นาที]

ความเร็วในการตัดร่วมกับความเร็วในการป้อนเข้าจะมีอิทธิพลสำคัญต่อระยะเวลาของกระบวนการกัดขึ้นรูปในการตัดแยกและยังกระทบไปถึงผลผลิต/ปริมาณการผลิตต่อหน่วยเวลาและคุณภาพการตกแต่งพื้นผิวที่ได้ แต่เนื่องจากอุณหภูมิที่ใบมีดจะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ความเร็วในการตัดที่เพิ่มขึ้นจึงหมายถึงโอกาสการสึกหรอที่สูงขึ้นของเครื่องมือและอายุการใช้งานที่ลดลงในเวลาเดียวกันด้วย การเลือกความเร็วในการตัดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะทำการกัดขึ้นรูปสำหรับการขัดเจียรเป็นสำคัญ

ส่วนมากจะเชื่อมโยงกับเครื่องมือขัดเจียรแบบหมุน ที่ตามปกติแล้วมีการระบุความเร็วในการตัดที่อนุญาตสูงสุด = ความเร็วสูงสุดในการทำงาน เนื่องจากเหตุผลด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในด้านของมาตรฐานข้อกำหนด

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม