การทำให้ยืดหยุ่น (Flexing)

คำนิยาม "การงอ (Flexing)" หมายถึง การตกแต่งพื้นผิวเพื่อเก็บรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับม้วนวัสดุขัดเจียรที่เพิ่งผลิตเสร็จก่อนจะทำการแปรรูปต่อไปเป็นสายพานขัด แผ่นขัดชนิดเหลี่ยม แผ่นขัดชนิดกลม เป็นต้น
ม้วนวัสดุขัดเจียรเป็นวัสดุที่เรียกว่า "วัสดุขัดเจียรที่มีชั้นเคลือบ" ซึ่งหมายถึง การนำเม็ดขัดมาใช้บนแผ่นรองหลังแบบยืดหยุ่นที่มีทำจากกระดาษ ผ้าฝ่ายหรือผ้าผสมใยสังเคราะห์และยึดติดไว้ด้วยกาว (ตัวเชื่อมประสาน) รวมถึงชั้นน้ำยาขัดเงาแบบพิเศษ (สารเคลือบเงาหรือตัวเชื่อมประสานด้านบน) เนื่องจากความแข็งและความเปราะบางของตัวเชื่อมประสานด้านบน วัสดุขัดเจียรที่เพิ่งผ่านการผลิตเสร็จจะเปราะและแตกง่าย จึงยังไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน

ในระหว่างกระบวนการงอภายหลัง วัสดุขัดเจียรจะถูกดึงข้ามส่วนที่เรียกว่าแกนงอหลายครั้งในมุมที่แตกต่างกัน โดยที่จะมีการกำหนดจุดไว้เป็นเครื่องหมายและหักชั้นสารเคลือบเงาออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตจนได้ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการแปรรูปต่อไปและการใช้วัสดุขัดเจียร

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม