ชนิดของแร่เม็ดทราย

ในบริบทของวัสดุขัดเจียร คำศัพท์ว่า ชนิดเม็ดขัด หมายถึง ชนิดของแร่ที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้สำหรับการผลิตเครื่องมือขัดเจียร เนื่องจากส่วนสำคัญของกระบวนการขัด ซึ่งหมายถึง การแยกวัสดุที่จะทำการกัดขึ้นรูป จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยแร่เหล่านี้ ชนิดเม็ดขัดที่ใช้จึงมีบทบาทสำคัญต่อความเหมาะสมในการใช้งานและประสิทธิภาพของวัสดุขัดเจียร

ภาพกราฟิกต่อไปนี้จะแสดงถึงภาพรวมของคุณสมบัติเม็ดขัดที่แตกต่างกันและของลักษณะการสึกหรอทั่วไปของชนิดเม็ดขัดที่ใช้ทั่วไป

ในอดีต มีการแบ่งชนิดเม็ดขัดธรรมชาติและสังเคราะห์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ เม็ดขัดธรรมชาติ ได้แก่ หินเหล็กไฟ การ์เนตและแร่กากกะรุน แต่แทบจะไม่มีการนำชนิดเม็ดขัดกลุ่มนี้มาใช้ในการผลิตวัสดุขัดเจียรเลย ในขณะที่จะมีการนำชนิดเม็ดขัดสังเคราะห์ เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ เซอร์โคเนียอลูมิน่า ซิลิกอนคาร์ไบด์และอะลูมิเนียมออกไซด์เซรามิกมาใช้สำหรับวัสดุขัดเจียรยุคใหม่แทน ชนิดเม็ดขัดกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่ข้อดีที่ชัดเจนในเรื่องความแข็งและความเหนียวเท่านั้นเมื่อเทียบกับชนิดเม็ดขัดธรรมชาติ แต่ยังมีความสม่ำเสมอกันสูงกว่าในเรื่องคุณสมบัติและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงในการผลิตและการใช้งานวัสดุขัดเจียร
Klingspor มีเครื่องมือขัดเจียร (สายพาน ลูกกลิ้ง แผ่น จานขัด แถบขัด จานขัดใยผ้าชนิดกลมล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ที่เชื่อมด้วยเรซิ่นสังเคราะห์ จานทรายซ้อน ล้อทรายกลมและวัสดุขัดเจียรที่เชื่อมประสานแบบหลวม) ที่ใช้ชนิดเม็ดขัดแตกต่างกันเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ในขอบเขตที่กว้างและมีความเหมาะสมสูงสุดในการใช้งาน วิธีการนี้จะเป็นการรับประกันว่าการเลือกชนิดเม็ดขัดที่ถูกต้องจะช่วยให้บรรลุผลการขัดเจียรที่เหมาะสมได้ตามวัสดุ ชิ้นงานและจุดประสงค์การใช้งานเสมอ

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม