รูปแบบของรูที่วัสดุขัดเจียรที่มีแผ่นรองหลัง

รูปแบบของรูบ่งบอกการจัดเรียงของรูดูดฝุ่นที่เจาะในล้อทรายหรือแผ่นเล็กยาวนั้น ๆ สำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีชั้นเคลือบ

การใช้งานวัสดุขัดเจียรที่มีรูดูดฝุ่นและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องด้วยอุปกรณ์ดูดฝุ่นจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น

ในแต่ละกรณี การใช้รูปแบบของรูแบบใดจะขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่นำมาใช้งาน การกำหนดรูปแบบของรูและประเภทเครื่องจักรทั่วไปมีอยู่ในรายการราคาของ Klingspor

 

แผ่นเล็กยาว

GL 1
115 × 280  มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

GL 3
93 × 230  มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GL 9
93 × 230  มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

GL 11
115 × 280  มม.
14 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

GL 13
115 × 280  มม.
8 รูดูดฝุ่น  ø 10  มม.

GL 15
115 × 230  มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

GL 17
93 × 180  มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

GL 18
80 × 133  มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10  มม.

 

ชนิดแบบกลม

GLS 1
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 17 มม.

GLS 2
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 3
ø 150 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 80 มม.

GLS 4
ø 115 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 5
ø 125 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.

GLS 15
สามเหลี่ยม ø 96 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 8 มม.
วงกลมรู ø 52 มม.

GLS 24
98 x 148 มม.
7 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.

GLS 27
ø 125 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 90 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 มม.

GLS 47
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 9 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
6 รูดูดฝุ่น ø 9 มม.
วงกลมรู ø 80 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 17 มม.

GLS 51
ø 150 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 10 มม.
วงกลมรู ø 120 มม.
8 รูดูดฝุ่น ø 8 มม.
วงกลมรู ø 65 มม.
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 มม.

GLS 52
ø 225 มม.
10 รูดูดฝุ่น ø 12 มม.
วงกลมรู ø 105 มม.

GLS 74
ø 150 mm
8 รูดูดฝุ่น ø 9,5 mm
วงกลมรู ø 119 mm
16 รูดูดฝุ่น ø 6 mm
วงกลมรู ø 119 mm
8 รูดูดฝุ่น ø 7 mm
วงกลมรู ø 95 mm
8 รูดูดฝุ่น ø 8,5 mm
วงกลมรู ø 65 mm
8 รูดูดฝุ่น ø 6 mm
วงกลมรู ø 39 mm
+ 1 รูกึ่งกลาง ø 10 mm

 

แผ่นจานทรายไฟเบอร์

10 = รูกลม

30 = รูรูปดาว

มีลายฉลุเจาะพิเศษแบบอื่น ๆ ตามต้องการ กรุณาปรึกษากับเรา

 

 

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม