การแปรรูปหนัง

หนังเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทำจากหนังสัตว์ โดยผ่าน
กระบวนการฟอกหนังซึ่งช่วยทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานโดย
พยายามรักษาโครงสร้างเส้นใยธรรมชาติมากเท่าที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ มีการสร้างความแตกต่างกันสองด้าน คือ ด้านส่วน
บนหนังและด้านใต้หนัง

เมื่อขัดผิวหนังจะต้องขัดพื้นผิวหนัง (ด้านบนหนัง) หรือด้านหลัง (ด้านที่ติดกับเนื้อ) ด้วยลูกกลิ้งหมุนโดยใช้กระดาษทราย จุดมุ่งหมายคือ การสร้างความราบเรียบเสมอกันของวัสดุ ในกระบวนการขัดด้านบนของหนังจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กน้อย หนังเรียกว่า Nubuck (นูบัค)

ด้านผิวหนังสามารถขัดให้เป็นหนังเรียบได้ หรือสามารถรักษาโครงสร้างของหนังไว้ให้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จากด้านหลังของหนังที่เรียกว่าหนังดิบซึ่งผ่าน กระบวนการขัด หนังแบบนี้จะเรียกว่า Velour

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Klingspor มีวัสดุกัดกร่อนให้เลือกมากมายสำหรับการแปรรูปหนัง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม