ความเร็วสูงสุดในการทำงานของเครื่องมือขัดเจียร

ความเร็วสูงสุดในการทำงานของเครื่องมือขัดเจียรเป็นความเร็วสุงสุดที่จะทำการขับเคลื่อนตัวขัดเจียรหมุนได้ในการใช้งานบนเครื่องจักรขัดเจียรนั้น ๆ

โดยจะมีการระบุความเร็วเป็น ม./วินาที และมีการกำหนดไว้ในมาตรฐานที่บังคับใช้ (เช่น DIN EN 12413, DIN EN 13743 และ DIN EN 13236) ในการหลีกเลี่ยงและการลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย นอกจากนั้น ยังมีกำหนดการจัดระดับความเร็วสูงสุดในการทำงานที่เป็นไปได้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตตัวขัดเจียรในมาตรฐานดังกล่าว รวมไปถึงการระบุเครื่องหมายกำกับและความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาตโดยยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลาง

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการบังคับในการให้รหัสสีตามที่เคยมีระเบียบข้อบังคับเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็ยังมีการนำมาใช้สำหรับความเร็วสูงสุดในการระบุแถบสีที่เหมาะบนเครื่องมือขัดเจียร (เช่น 50 ม./วินาที = แถบสีน้ำเงิน, 63 ม./วินาที = แถบสีเหลือง, 80 ม./วินาที = แถบสีแดง, 100 ม./วินาที = แถบสีเขียว, ... เป็นต้น)

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใช้งานทุกคนต้องพึ่งระวังว่าไม่ใช้งานเกินความเร็วสูงสุดในการทำงานที่ระบุไว้บนตัวขัดเจียร

ในฐานะ ผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกองค์กร oSa Klingspor จึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของเครื่องมือขัดเจียร การตรวจสอบและการทำเครื่องหมายกำกับตามมาตรฐาน อีกทั้งยัง ยึดถือมาตรฐาน DIN EN 12413 (สำหรับตัวขัดเจียรจากวัสดุขัดเจียรชนิดที่ใช้ตัวเชื่อมประสาน อาทิ ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์หรือตัวขัดเจียร R-Flex), DIN EN 13743 (สำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีชั้นเคลือบ อาทิ จานทรายซ้อน ล้อทรายกลม ปากกาเจียร แผ่นขัดใยแก้วและจานหนุนแผ่นขัดใยแก้ว) และ DIN EN 13236 (สำหรับเครื่องมือขัดเจียรที่มีผงเพชรและโบรอนไนไตรท์) อย่างเคร่งครัด

ความเร็วสูงสุดในการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือขัดเจียรต่อไปนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Klingspor

 • แผ่นขัดใยแก้วและจานหนุนแผ่นขัดใยแก้ว (80 ม./วินาที)
 • ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ Kronenflex (80 ม./วินาที สำหรับการใช้งานแบบอิสระ 100 ม./วินาที สำหรับการตัดแยกประจำสถานี)
 • หินเจียรถ้วย Kronenflex (50 ม./วินาที)
 • จานทรายซ้อน (80 ม./วินาที)
 • แผ่นขัดทำความสะอาด NCD 200 (63 ม./วินาที)
 • แผ่นขัดใยสังเคราะห์แบบอัดแน่น MFW 600 (47 หรือ 37 ม./วินาที)
 • ล้อทรายกลม (50 ม./วินาที โดยมีข้อยกเว้นสำหรับล้อทรายกลมที่มีความกว้าง B>100 มม. (30 ม./วินาที) และล้อทรายกลมในรุ่นที่มีร่อง (40 ม./วินาที))
 • ล้อทรายกลมขนาดย่อม/ล้อทรายมีด้ามจับ (40 ม./วินาที)
 • ล้อตัดผงเพชร (80 ม./วินาที สำหรับล้อตัดที่ติดตั้งไว้บนเครื่องเจียรลบมุม 100 ม./วินาที สำหรับล้อตัดที่ติดตั้งไว้บนเครื่องเจียรตัดแยกสำหรับเครื่องตัดยนต์ เครื่องตัดพื้นคอนกรีต เลื่อยตั้งโต๊ะ )
 • จานทรายผงเพชร (80 ม./วินาที)
 • วัสดุขัดเจียรชนิดที่ใช้ตัวเชื่อมประสานแบบยืดหยุ่น อาทิเช่น ล้อ R-Flex ปากกาเจียรและปากกาขัดขึ้นเงา และตัวเจียรริ้ว

โดยที่ความเร็วสูงสุดในการทำงานจะขึ้นอยู่กับตัวเชื่อมประสานของวัสดุขัดเจียร (5 ม./วินาที สำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีตัวเชื่อมประสานแบบ W, 16 ม./วินาที สำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีตัวเชื่อมประสานแบบ E, 32 ม./วินาที สำหรับวัสดุขัดเจียรที่มีตัวเชื่อมประสานแบบ Z)

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม