ความเร็วขั้นต่ำในการแตกหัก

ความเร็วขั้นต่ำในการแตกหักคือ ความเร็วที่พื้นผิวซึ่งตัวขัดแบบหมุนต้องไปถึงเป็นอย่างน้อยโดยที่ไม่แตกหักเนื่องจากโหลดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โดยได้มีการควบคุมด้วยมาตรฐาน EN 12413, 13743 และ 13236 และจะระบุเป็นเมตรต่อวินาที (ม./วินาที) ความเร็วขั้นต่ำในการแตกหักถูกคำนวณจากความเร็วที่พื้นผิวที่ได้รับอนุญาต  (ความเร็วสูงสุดในการทำงาน) และปัจจัยด้านความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน EN นั้น ๆ ตามสูตรต่อไปนี้:

vbruch = ความเร็วขั้นต่ำในการแตกหัก [ม./วินาที]
vzul = ความเร็วที่พื้นผิวที่อนุญาตสูงสุด (ความเร็วสุงสุดในการทำงาน) [ม./วินาที]
S = ปัจจัยด้านความปลอดภัย

ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง "องค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร (oSa) Klingspor จึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือเป็นอันดับแรก ดังนั้น ความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในมาตรฐานต่าง ๆ จึงจะได้รับการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการแตกหักตามที่ระบุด้วยการทดสอบแรงแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (ที่เรียกว่า การทดสอบการระเบิด) ซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการทดสอบ (เช่น จานทรายซ้อน, จานทรายใยสังเคราะห์, ล้อตัด) ไว้ในสภาพการทดสอบที่เหมาะสมเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์จนถึงความเร็วขั้นต่ำในการแตกหัก ซึ่ง Klingspor ยังเกินอัตราความเร่งเล็กน้อยด้วยความสมัครใจ
ห้ามให้เครื่องมือที่จะถูกทดสอบแตกหักในระหว่างการทดสอบดังกล่าวเพื่อที่จะบรรลุข้อกำหนดของมาตรฐาน EN 13743

จะมีการดำเนินการสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาพิสูจน์ทดสอบความทนทานต่อการแตกหักของจานทรายซ้อน, ล้อตัด/จานทรายใยสังเคราะห์, ล้อทรายกลมต่อ 1,000 ชิ้นที่ผลิตได้ เป็นต้น ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Klingspor มีความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองในระดับสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบที่บังคับใช้

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม