สารเชื่อมประสานอเนกประสงค์

คำว่ากาวติดอเนกประสงค์ หมายถึง การเคลือบผิวเพิ่มเติมที่วัสดุขัดซึ่งจะได้รับการทาเคลือบลงบนวัสดุขัดในขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายแยกต่างหากจากขั้นตอนการผลิตวัสดุขัด ซึ่งผิวเคลือบนี้มีคุณสมบัติช่วยให้พื้นผิวผสานติดกันสำหรับการขัดเจียรแบบเย็น

การเคลือบชั้นด้วยสารเชื่อมประสานอเนกประสงค์จะนำมาใช้กับเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้าผสมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุขัดเจียรคุณภาพสูง

การผสานกันของวัสดุกาวช่วยให้เกิดแรงเสียดทานน้อยลงที่ปลายเม็ดขัดและช่วยให้อุณหภูมิต่ำลง ส่งผลให้วัสดุที่ถูกขัดติดที่ปลายเม็ดขัดน้อยลง และสร้างให้เม็ดขัด "แข็งดุจแก้ว" ได้น้อยลง ดังนั้น สารเชื่อมประสานอเนกประสงค์จะช่วยเพิ่มอัตราการขจัดวัตถุออกและอายุการใช้งานให้สูงขึ้นอีกจนสามารถวัดได้เมื่อเทียบกับวัสดุขัดเจียรแบบดั้งเดิม นอกจากนั้น สารเชื่อมประสานอเนกประสงค์ยังช่วยป้องกันหรือลดการตกสีทั่วไปจากความร้อน (สีจากการออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูง) ของชิ้นงานในการขัดเจียรเหล็กสแตนเลส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Klingspor ยังมีตัวเลือกวัสดุขัดเจียรที่มีชั้นเคลือบไว้ให้หลากหลายสำหรับกระบวนการกัดขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสที่มีสารเชื่อมประสานอเนกประสงค์ที่ปรับให้เหมาะกับจุดประสงค์ในการใช้งาน

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม