oSa (องค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร)

การเจียระไนและการตัดต้องใช้ความเร็วเครื่องมือหมุนจำนวนมากในการใช้งานหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทนต่อแรงกดดันทางกลและทนความร้อนสูง

แต่ยังไม่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ทั่วโลกสำหรับวัสดุขัดเจียร ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีสำนึกความรับผิดชอบจากหลายประเทศในยุโรปจึงได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร (oSa) ขึ้นในปี 2000 และต่อต้านผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำอย่างชัดเจน

oSa Logo

ผู้ใช้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหล่านี้ได้จากเครื่องหมายการค้า oSa ซึ่งสำหรับสำหรับผู้ผลิตและตัวแทนหน่ายแล้วหมายถึงการลดความเสี่ยงในความรับผิดชอบ สร้างความได้เปรียบในตลาดและได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์
ในส่วนของระบบการจัดการคุณภาพภายใบริษัท ผู้ผลิตจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและและจัดจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้น

องค์กรเพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือขัดเจียรยืนยันความรับผิดชอบโดยการมอบเครื่องหมายการค้า oSa ที่ให้การคุ้มครองแก่บริษัทสมาชิกทั่วโลก เครื่องหมาย oSa ไม่ได้บ่งบอกถึงความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของความปลอดภัยของเครื่องมือขัดเจียรแทนตัวบริษัทหรือองค์กรใดๆ ภายในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย

หลักเกณฑ์ 7 ประการสำหรับความปลอดภัยมาตรฐาน oSa®

  • มาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตด้วยความสมัครใจ
  • อุปกรณ์ทดสอบและสมรรถนะการทดสอบสำหรับผู้ผลิตภายในกิจการ
  • การบริหารจัดการคุณภาพที่ผ่านการรับรองด้วยกระบวนการจัดทำเอกสาร
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์แบบอิสระ
  • การตรวจวัดความปลอดภัยแบบอิสระโดยเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพภายนอกองค์กร
  • การควบคุมดูแลการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์เป็นประจำ
  • ความปลอดภัยด้วยการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงผู้ผลิต
กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม