ชั้นฟิลม์ปกป้อง

ชั้นฟิล์มปกป้องเป็นชั้นออกไซด์บางๆ ที่ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของเหล็กกล้าที่ไม่ขึ้นสนิมเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน จากนั้น อะตอมโครเมียมของเหล็กกล้าร่วมกับอะตอมออกซิเจนจะสร้างชั้นออกไซด์ที่หนาและเฉื่อยต่อปฏิกิริยาตอบสนอง (จึงเรียกว่า "ชั้นฟิล์มปกป้อง") ซึ่งเป็นการป้องกันการพัฒนาของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการขึ้นสนิมของเหล็กกล้า รูปร่างและความคงทนของชั้นฟิล์มปกป้องจะขึ้นอยู่กับสารประกอบโลหะผสมของเหล็กกล้าเป็นสำคัญ

เหล็กสแตนเลสจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเช่นเดียวกับเหล็กทั่วไปและจะสร้างชั้นฟิล์มออกไซด์ สำหรับเหล็กทั่วไป ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับอะตอมเหล็กที่มีอยู่และสร้างพื้นผิวมีรูพรุน (สนิม) ที่จะปล่อยให้การทำปฏิกิริยาพัฒนาต่อไปได้ กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งชิ้นงานมี "สนิมเกาะ" อย่างสมบูรณ์

สำหรับเหล็กกล้าที่ไม่ขึ้นสนิม ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับอะตอมโครเมียมที่มีอยู่ในสารสกัดที่เข้มข้นค่อนข้างสูงของเหล็กกล้าที่พื้นผิวสำหรับชั้นฟิล์มปกป้อง
การเกิดสนิมของเหล็กสแตนเลสที่ "ไม่ขึ้นสนิม" มีสาเหตุอยู่สองประการ

  • ไม่มีการสร้างชั้นฟิล์มปกป้อง หรือ
  • ชั้นฟิล์มปกป้องถูกทำลาย

การทำความสะอาดอย่างละเอียดจะช่วยให้มีการสร้างชั้นฟิล์มปกป้องตามปกติ พื้นที่ที่ผ่านการกัดขึ้นรูปจะต้องได้รับการทำความสะอาดให้ปราศจากคราบสิ่งสกปรกทุกชนิด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคราบสิ่งสกปรกของวัสดุขัดเจียรโดยเฉพาะ ดังนั้น วัสดุขัดเจียรที่สำหรับการกัดขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสจึงต้องปราศจาก (สัดส่วนมวล < 0.1 เปอร์เซ็นต์) คลอไรด์ เหล็กและซัลเฟอร์

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม