ความเร็วรอบสำหรับเครื่องมือ

ความเร็วรอบจะบ่งบอกถึงจำนวนรอบของเครื่องมือต่อหน่วยเวลาโดยระบุเป็นรอบต่อวินาทีหรือต่อนาที สำหรับตัวขัดเจียรแบบหมุน ความเร็วรอบที่อนุญาตสูงสุดเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นผลเกิดจากความเร็วสูงสุดในการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานที่ใช้โดยยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือและระบุเป็นรอบต่อนาที (1/นาที หรือนาที -1)

เครื่องมือขัดเจียรแบบหมุนทั้งหมดมีการพิมพ์ประทับหรือสลักข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้กับเครื่องมือนี้ได้เอาไว้โดยตรง ซึ่งรวมไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ในประเภทผลิตภัณฑ์ของ Klingspor

  • จานขัดใยผ้าชนิดกลมจานหนุนจานขัดใยผ้าชนิดกลม
  • ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์ Kronenflex; หินเจียรถ้วย Kronenflex

  • จานทรายซ้อน SMT แผ่นขัดทำความสะอาด NCD 200
  • ล้อทรายกลม ล้อทรายกลมมีด้ามจับ
  • แผ่นขัดทำความสะอาดแบบหยาบ Power Wheel PW 2000
  • แผ่นขัดใยสังเคราะห์แบบอัด MFW 600
  • จานขัดกลมที่เปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว (จานหนุน)
  • ล้อตัดผงเพชรและจานขัดผงเพชร
  • ล้อ R-Flex ปากกาเจียรและปากกาขัดขึ้นเงา และตัวเจียรริ้วชนิดที่ใช้ตัวเชื่อมประสานแบบยืดหยุ่น
  • ดอกเจียรคาร์ไบด์

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงห้ามใช้งานเครื่องมือเกินความเร็วรอบสูงสุดที่ระบุ (ดูที่ ความเร็วสูงสุดในการทำงาน) มิฉะนั้น แรงเหวี่ยงหนีศูนย์และการสั่นสะเทือนจะสร้างความเสียหาายให้ตัวขัดเจียรและชิ้นส่วนที่แยกออกอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

จากมุมมองของการประยุกต์ใช้งาน ไม่แนะนำให้ใช้งานเครื่องมือขัดเจียรในช่วงความเร็วรอบที่อนุญาตสูงสุดเนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการสึกเพิ่มสูงขึ้นหรือเกิดอุณหภูมิสูง ดังนั้น Klingspor จึงพิมพ์ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วรอบที่แนะนำไว้บนป้ายกำกับนอกจากข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความเร็วรอบที่อนุญาตสูงสุดสำหรับตัวขัดเจียร (เช่น SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) เมื่อใช้งานด้วยความเร็วรอบที่แนะนำดังกล่าว ผู้ใช้จึงคาดหวังผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสุงสุดในเรื่องประสิทธิภาพการขัดเจียร การสึกหรอและอายุการใช้งานด้วยเครื่องมือขัดเจียรนี้

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม