อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน หมายถึง ช่วงเวลาที่สามารถทำงานด้วยเครื่องมือขัดเจียรจนกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนเนื่องจากมีร่องรอยของการสึกหรอ ตัวบ่งชี้ทั่วไปสำหรับอายุการใช้งานเครื่องมือขัดเจียร เช่น จำนวนครั้งการตัดด้วยเครื่องมือ (ล้อตัด) หรือจำนวนชิ้นงานที่ถูกแปรรูปด้วยเครื่องมือชิ้นเดียว (จานทรายซ้อนและสายพานขัด)
ในการผลิตเครื่องมือขัดเจียร อายุการใช้งานอาจจะได้รับผลกระทบจากทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพของเม็ดขัดเอง พอๆ กับจากโครงสร้างและส่วนประกอบของตัวเชื่อมประสาน (ชนิด ความแข็งสารเติมเต็ม)

นอกจากการแบ่งระดับประสิทธิภาพเป็นสามแบบแล้ว (Extra, Supra, Special) Klingspor ยังคัดแยกประเภทเครื่องมือแบบหมุนสำหรับการขัดเจียรและการตัดแยกอีกต่างหากในเรื่องของความแรงและอายุการใช้งานเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใช้ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งาน หากผู้ใช้ความสำคัญต่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน (กล่าวคือ อายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องมือ มีความสำคัญเช่นเดียวกับจำนวนครั้งที่สูงในการตัดแยกหรือของชิ้นงานที่แปรรูป) และเวลากับต้นทุนในการติดตั้งที่น้อย สามารถเลือกเครื่องมือในประเภทผลิตภัณฑ์ของ Klingspor ที่ผ่านการรับรองตรงตามจุดประสงค์การใช้งานนั้นๆ โดยเฉพาะ

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม