เหล็กสแตนเลส

 สแตนเลส หมายถึง เหล็กทุกประเภทที่ผลิตขึ้นตามขั้นตอนพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูงและทำปฏิกิริยาเท่าเทียมกันเพื่อให้ความร้อนที่เหมาะสม มีระดับความบริสุทธิ์สูงและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกรรมวิธีทางความร้อนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ตามคำนิยามนี้ เหล็กสแตนเลสจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเหล็กกล้าผสมหรือเหล็กกล้าผสมสูง อย่างไรก็ตาม เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จึงมีการจำกัดคำนิยามให้เป็นเหล็กสแตนเลสผสมสูงที่มีปริมาณโครเมียมอย่างน้อย 10.5%

การแบ่งประเภทเหล็กสแตนเลสผสมสูง

เหล็กสแตนเลสผสมสูงแบ่งออกได้เป็นกลุ่มดังต่อไปนี้โดยยึดตามโครงสร้างเป็นหลัก

 • เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติก
 • เหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก
 • เหล็กสแตนเลสกลุ่มออสเตนนิติก
 • เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติกออสเตนนิติก (เหล็กกล้าดูเพล็กซ์)

 

เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติก

 

เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติกยังถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

 • กลุ่มที่มีโครเมียมประมาณ 11 ถึง 13%
 • กลุ่มที่มีโครเมียมประมาณ 17% (Cr)

เนื่องจากปริมาณโครเมียมที่น้อย เหล็กชุบโครเมียม 10.5 ถึง 13% จึงถูกจัดว่า เฉื่อยต่อการกัดกร่อน ซึ่งจะนำมาใช้บริเวณใดก็ตามที่อายุการใช้งาน ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่ต่ำเป็นสิ่งสำคัญและไม่มีการกำหนดความต้องการพิเศษที่เจาะจงสำหรับรูปลักษณ์ภายนอก ตัวอย่างเช่น ในกรณีของโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ โครงสร้างขบวนรถไฟและโครงสร้างยานพาหนะ

เหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติก

เหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติกที่มี 12 ถึง 18% Cr และปริมาณคาร์บอนเกิน 0.1% จะกลายเป็นออสเตนนิติกที่อุณหภูมิเกิน 950 - 1050°C การทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว (การบรรเทาความร้อน) จะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างแบบมาร์เทนซิติก โครงสร้างนี้มีความเหนียวทนทานสูงที่ยังคงเพิ่มขึ้นร่วมกับปริมาณคาร์บอนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกชุบแข็งและอบคืนตัว ตัวอย่างเช่น เหล็กสแตนเลสกลุ่มมาร์เทนซิติกจะถูกใช้สำหรับการผลิตใบมีดโกน มีดหรือกรรไกร

เหล็กสแตนเลสกลุ่มออสเตนนิติก

เหล็กสแตนเลสกลุ่มออสเตนนิติก (เรียกอีกชื่อว่า เหล็กโครเมียมนิกเกิล) ที่มีปริมาณนิกเกิลเกิน 8% มีการผสมผสานที่เอื้ออำนวยที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานได้จริงโดยพิจารณาในแง่ความสามารถในการขึ้นรูปได้ด้วยแรงทางกล ความทนทานต่อการกัดกร่อนและคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเกรดเหล็กสแตนเลสนี้คือ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้เหล็กสแตนเลสกลุ่มออสเตนนิติกในบริเวณที่สัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น เมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลที่มีคลอไรด์และในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร

เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติกออสเตนนิติก

เหล็กสแตนเลสกลุ่มเฟอริติกออสเตนนิติกถูกจัดให้เป็นเหล็กกล้าดูเพล็กซ์เนื่องจากองค์ประกอบสองแบบของโครงสร้าง เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในวิศวกรรมนอกชายฝั่งโดยเฉพาะเนื่องจากสามารถยืดได้สูงและปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีในเวลาเดียวกัน

การขัดเจียรเหล็กสแตนเลส

ชิ้นส่วนประกอบมากมายที่ทำจากเหล็กสแตนเลสจะถูกขัดเจียรเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกล Klingspor มีวัสดุขัดเจียรจำนวนมากให้เลือกในประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเหมาะสำหรับการกัดขึ้นรูปวัสดุโดยเฉพาะ แต่ยังต้องคำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของวัสดุสำหรับการกัดขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจคงที่ตามความคาดหวัง ควรจะเลือกการตกแต่งผิวงานจากโรงงาน ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการรีด ตะไบ และ/หรือผ่านกรรมวิธีทางความร้อนอีกครั้ง โดยให้พื้นผิวเดิมมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นผิวที่ต้องการภายหลังมากที่สุด สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กสแตนเลส จะต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาและการขนส่งวัสดุอย่างถูกต้องเป็นอันดับแรก

สิ่งที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษ

 • การสัมผัสกับเหล็กชนิดอื่น ๆ (แปรงโลหะ ลวดสลิง) ในทุกรูปแบบ
 • ความเสียหายของพื้นผิวและขอบ รวมถึงตำแหน่งที่เสียดสี
 • การเก็บรักษาวัสดุในบริเวณของกระบวนการขึ้นรูปหรือเก็บไว้รวมกับเหล็กชนิดอื่น ๆ (เช่น เหล็กรีด)

นอกจากนี้ ยังมีกฎอีกข้อที่ใช้ได้ในแง่ของความทนทานต่อการกัดกร่อน คือ พื้นผิวยิ่งละเอียด จะยิ่งมีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อน

การขัดเจียร

พารามิเตอร์หลายอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อความหยาบและรูปลักษณ์ของพื้นผิวที่ขัดเจียร ได้แก่

 • เครื่องขัดเจียร รวมถึงองค์ประกอบหน้าสัมผัสและพารามิเตอร์ในการกัดขึ้นรูป (ความเร็วในการตัดและอัตราการป้อนเข้า)
 • การใช้สารเหลวช่วยการขัดเจียร (น้ำมันและน้ำยาอีมัลชั่น)
 • คุณภาพของวัสดุขัดเจียร

เนื่องจากเงื่อนไขของกรอบที่กำหนดโดยกระบวนการขัดเจียร จึงไม่สามารถจะกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของพื้นผิวที่ตกแต่งและวัสดุขัดเจียรที่ใช้ ควรจะกำหนดตัวอย่างขอบเขตและค่าความหยาบ (Ra) เพื่อป้องกันการตีความผิดเกี่ยวกับพื้นผิวที่ต้องการตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนการกัดขึ้นรูป

การขัดเจียรและการกัดกร่อน

ควรคำนึงถึงมาตรการต่อไปนี้ในการขัดเจียรเหล็กไม่ขึ้นสนิมโดยไม่ขึ้นอยู่กับเหล็กสแตนเลสที่ใช้

 • ห้ามใช้เครื่องมือขัดกับเหล็กธรรมดาก่อนที่จะใช้กับเหล็กสแตนเลส!
 • ต้องกำจัดฝุ่นจากการขัดออกจากพื้นที่ทั้งหมดจนสะอาด!
 • ห้ามพ่นไฟเป็นประกายสีแดงไปที่พื้นผิวเหล็กสแตนเลส!
 • อุณหภูมิในการกัดขึ้นรูปจะต้องต่ำเพียงพอจนกระทั่งไม่เกิดการก่อตัวของโครเมียมคาร์ไบด์และเกิดการกัดกร่อนภายในผลึกโลหะ หากวัสดุเกิดหมองดำ จะต้องทำการปรับปรุงใหม่!

วิธีนี้จะเป็นการรับประกันว่าชั้นฟิล์มปกป้องในบริเวณที่มีกระบวนการขึ้นรูปก่อตัวขึ้นใหม่และพื้นที่อื่น ๆ ไม่ได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อนจนเป็นหลุมหรือการกัดกร่อนภายในผลึกโลหะ

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม