การเก็บรักษา

"การเก็บรักษาวัสดุขัด” โดยทั่วไปหมายถึงการจัดเก็บวัสดุขัดบนแผ่นรองอย่างถูกต้องโดยคำนึงมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม

ผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขที่เหมาะสมของสถานที่จัดเก็บ!

ข้อมูลทั่วไป

อุณหภูมิที่เหมาะสมของสถานที่จัดเก็บจะอยู่ระหว่าง 18 และ 22° เซลเซียส โดยประมาณ ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศที่ 45 – 65 % จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความร้อน ควรเก็บวัสดุขัดไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมจนกว่าจะใช้งาน ต้องนำแถบออกก่อนใช้งาน

หากความชื้นในอากาศสูงเกินไป แผ่นรองหลังจะดูดความชื้นและพองตัวขยายออก
ผลสืบเนื่องคือ จานขัดใยผ้าชนิดกลมจะโก่งตัวไปทางด้านข้างของเม็ดขัด. ซึ่งจะเกิดข้อผิดพลาดในการขัดเจียรเนื่องจากเฉพาะขอบของจานขัดใยผ้าชนิดกลมจะสัมผัสพื้นผิวของชิ้นงานในกระบวนการขัดเจียร

ในทางตรงกันข้าม หากความชื้นในอากาศต่ำเกินไป แผ่นรองหลังจะคายความชื้น แผ่นขัดชนิดกลมจะหดและโก่งตัวไปทางด้านข้างของแผ่นรองหลัง. ผลสืบเนื่องคือ วัสดุขัดเจียรจะแห้งและเปราะ

สายพานหน้ากว้าง

ก) เก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
ข) ให้ปลดตะขอออก 2 วันก่อนการใช้บนปลอกหุ้มหรือแขนบูม และกดน้ำหนักลงบนห่วงสายพานส่วนล่าง
ค) หากดับเครื่องจักรทิ้งไว้เป็นเวลานาน ให้ตัดวงจรการทำงานของตัวปรับความตึงสายพานและเก็บสายพานไว้บนแขนบูมจนกว่าจะนำมาใช้งานครั้งถัดไป

ล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์

ปริมาณความชื้นจะเป็นตัวกำหนดความทนทานของล้อตัดและจานทรายใยสังเคราะห์เป็นสำคัญ จานขัดที่โดนความชื้นสูงหลังจากการผลิตจะสูญเสียอายุการใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากจัดเก็บอย่างถูกต้อง อายุการใช้งานจะยังคงที่ใกล้เคียงค่าเริ่มต้นได้อีกนานหลายปี จานขัดจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยก็ต่อเมื่อโดนน้ำหรือไอน้ำโดยตรง อายุของผลิตภัณฑ์จึงไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก
การเก็บรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการรักษาให้คงสภาพ การรับประกันและประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุขัดเจียร

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม