ตัวเชื่อมประสานด้านบนในการผลิตวัสดุขัดเจียร

ตัวเชื่อมประสานด้านบน หมายถึง การทาสารเชื่อมประสานครั้งที่สองในการผลิตวัสดุขัดเจียรที่มีแผ่นรองหลัง โดยจะทาลงบนเม็ดขัดที่ยึดติดบนแผ่นรองหลังพร้อมด้วยตัวเชื่อมประสานพื้นฐานแล้ว จุดประสงค์หลักของตัวเชื่อมประสานด้านบน คือ การผนึกเม็ดขัดเข้ากับตัวเชื่อมประสานให้แน่น หรือที่เรียกว่า สารเคลือบเงา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นการส่งแรงหนุนเสริมต้านแรงกระทำตามข้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเม็ดอย่างถาวรในกระบวนการขัดเจียร จุดประสงค์รอง คือ การสร้างสีเฉพาะตัวให้ผลิตภัณฑ์
ชนิดและปริมาณของตัวเชื่อมประสานด้านบนจะมีอิทธิพลสำคัญต่อประสิทธิภาพการขัดเจียรของวัสดุขัดเจียร เรซิ่นสังเคราะห์ใช้เป็นตัวเชื่อมประสานด้านบนสำหรับวัสดุขัดเจียรของ Klingspor เสมอ เนื่องจากมีความเหนียวทนทานและแรงยึดเกาะสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเชื่อมประสานแบบกาวหรือสารเชื่อมประสารแบบธรรมชาติอื่น ๆ อีกทั้งยังยึดจับเม็ดขัดได้ดีกว่าจึงช่วยให้มีประสิทธิภาพการขัดเจียรที่ดียิ่งขึ้น ปริมาณของการทาตัวเชื่อมประสานด้านบนถูกกำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทในสูตรและถูกปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้อง Klingspor จะควบคุมดูแลการทาตัวเชื่อมประสานด้านบนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการผลิตวัสดุขัดเจียรที่มีแผ่นรองหลังจากการวัดด้วยเลเซอร์และตรวจสอบอย่างแม่นยำด้วยการวัดน้ำหนักแบบสุ่มจุดจากตัวอย่างที่ระบุให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามสูตร

ตัวเชื่อมประสานด้านบนมีบทบาทสำคัญต่อวัสดุขัดเจียรที่มีแผ่นรองหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสายพานขัดเนื่องจากมีความเร็วในการตัดสูงและรับภาระได้ในปริมาณที่สูง การเติมส่วนผสมบางอย่างในตัวเชื่อมประสานด้านบนจะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของสายพานขัดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเติมสารกระตุ้นการขัดเจียรสำหรับกระบวนการกัดขี้นรูปเหล็กสแตนเลส สำหรับ LS 312 JF, CS 411 Y และในทำนองเดียวกัน

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม