ไฟเบอร์วัลคาไนซ์

ไฟเบอร์วัลคาไนซ์เป็นวัสดุเชิงประกอบจากเซลลูโลส (ใยฝ้ายหรือใยเซลลูโลส) ชื่อนี้อ้างอิงถึงกระบวนการทำให้ยางคงรูป (Vulcanization) จากยางธรรมชาติเป็นยางแข็งที่เมื่อมองแบบผิวเผินแล้วจะคล้ายคลึงกับการผลิตไฟเบอร์วัลคาไนซ์ ในการผลิตไฟเบอร์วัลคาไนซ์ เยื่อจากเส้นใยผ้าฝ้ายและ/หรือเส้นใยเซลลูโลสจะถูกนำผ่านการแช่น้ำฟอกสีเหลืองที่มีสารละลายซิงค์คลอไรด์หรือกรดซัลฟิวริก ซึ่งเส้นใยจะถูกทำให้ละลาย จากนั้น ของเหลวดังกล่าวจะถูกรีดออกเพื่อให้เส้นใยแต่ละเส้นและเยื่อเชื่อมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเติมสารเชื่อมประสาน

เนื่องจากความทนทานสูงเชิงกลไกและความคงที่ในขณะที่มีน้ำหนักน้อยและความยืดหยุ่นดี จึงไม่ได้มีการนำไฟเบอร์วัลคาไนซ์ไปใช้กับชิ้นส่วนที่ถูกเจาะ ปะเก็น ส่วนรองสำหรับลามิเนตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ยังใช้เป็นวัสดุรองแผ่นขัดชนิดกลมที่เรียกว่า จานขัดไฟเบอร์วัลคาไนซ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่าจานขัดใยผ้าชนิดกลม โดยทั่วไปแล้ว แผ่นรองหลังที่นำมาใช้งานจะมีความหนาระหว่าง 0.38 และ 0.84 มม.

ไฟเบอร์วัลคาไนซ์ทนต่ออุณหภูมิได้ยาวนาน แต่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดเพียง 110° C ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงแรงดันที่สูงเกินไปและการขัดที่ตำแหน่งนี้ในขณะที่ทำงานด้วยจานขัดใยผ้าชนิดกลม มิฉะนั้น จานขัดอาจจะเกิดการพองตัวและลุกไหม้จนเป็นสาเหตุให้เม็ดขัดแตกได้
เซลลูโลสที่ถูกแปรงรูปอยู่ในแผ่นรองหลังไฟเบอร์วัลคาไนซ์สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี หมายความว่า เซลลูโลสสามารถดูดซับหรือคายความชื้นจากสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในเส้นใย สำหรับจานขัดใยผ้าชนิดกลมที่โดนความชื้นในอากาศมากหรือน้อยเกินไป ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นสาเหตุให้เกิดการโก่งตัวของจานขัด ดังนั้น จึงแนะนำให้จัดเก็บจานขัดไว้ที่ความชื้นในอากาศแบบปานกลาง (ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศโดยประมาณ 45-65%)

ที่ Klingspor ไฟเบอร์วัลคาไนซ์จะถูกใช้เป็นวัสดุรองสำหรับจานขัดใยผ้าชนิดกลม Klingspor มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในแขนงนี้

สินค้าฟิตติ้ง

กลับไปยังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดเจียร

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี


หัวข้อความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงเพิ่ม