การรักษาสิ่งแวดล้อม

Sep 06, 2018

การรักษาสิ่งแวดล้อม

Klingspor เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับทั้งอุตสาหกรรมในด้านประสิทธิภาพของหลังงานและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโรงงานผลิตสารขัดใน Haiger นั้นทางบริษัทมีการติดตั้งระบบการควบคุมแก๊สเสียหลังการเผาไหม้ (RTNV) “ไอเสียจากสายการผลิตของเรานั้นสะอาดกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ถึงสองเท่า และใช้พลังงานน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์” ด็อกเตอร์ Steffen Neu ประธานบอร์ดของ Klingspor AG กล่าว สารขัดนั้นถูกตากแห้งด้วยอุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียสซึ่งสารยึดติดและสารขัดเงาจะระเหยออกมาในกระบวนการนี้ ด้วยกระบวนการ RTNV สสารที่เป็นอันตรายในไอเสียจะถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิราว 850 องศาเซลเซียส

RTNV นั้นมีประสิทธิภาพเนื่องจากการเผาไหม้แก๊สของเสียนั้นก่อให้เกิดพลังงานความร้อนซึ่งนำมาใช้โดยตัวสะสมความร้อนเพื่อเสริมความร้อนให้กับอากาศไม่สะอาดจนมีอุณหภูมิถึง 780 องศาเซลเซียส  การเผาไหม้เสริมจึงต้องการแก๊สธรรมชาติเพียงเล็กน้อย ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมและ Klingspor