ประเภทผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความกว้าง /มม.
ความหนา /มม.
ความยาว /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม.
รูเจาะ /มม.
ความกว้างของฟัน /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มเติม
ความยาวของแกน
ความยาวประสิทธิผล
ตัวรองรับ
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
ลายฉลุเจาะ
รุ่นของขอบ
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
การขยายความกว้างของรูเจาะถึง
โครงสร้าง
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวเชื่อมประสาน
ชนิดเม็ดขัด
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
รูปร่างของรูที่เจาะ
เหมาะสำหรับ