ประเภทผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความหนา เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มเติม
ความยาวของแกน
ความยาวประสิทธิผล
ตัวรองรับ
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
ลายฉลุเจาะ
รุ่นของขอบ
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
การขยายความกว้างของรูเจาะถึง
โครงสร้าง
i18n_bauform
ตัวเชื่อมประสาน
i18n_kornart2
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
i18n_vlies_farbe
รูปร่างของรูที่เจาะ
เหมาะสำหรับ