ประเภทผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มเติม
ความกว้าง/มม.
ความหนา/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
ความกว้างของฟัน/มม.
ความสูงของฟัน/มม.
ความยาวของแกน
ความยาวประสิทธิผล
ความยาวของสาย
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
ลายฉลุเจาะ
รุ่นของขอบ
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
การขยายความกว้างของรูเจาะถึง
โครงสร้าง
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวเชื่อมประสาน
ชนิดเม็ดขัด
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
รูปร่างของรูที่เจาะ
เหมาะสำหรับ
จำนวน ขด
วัสดุของสาย
รอยหยัก
จำนวน แถว