ล้อผ้าทราย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ล้อทรายกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความกว้าง /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม.
รูเจาะ /มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
การขยายความกว้างของรูเจาะถึง
โครงสร้าง
รูปร่างของโครงสร้าง
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
เหมาะสำหรับ