ล้อผ้าทราย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ล้อทรายกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด