จานทรายซ้อน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายขัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รูปร่างของโครงสร้าง
ลักษณะการทำงาน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี