จานทรายซ้อน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายขัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
รูเจาะ/มม.
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รูปร่างของโครงสร้าง
ลักษณะการทำงาน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
เหมาะสำหรับ