จานทรายซ้อน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายขัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
รูปแบบ
ระดับความละเอียด