CMT 555 แผ่นรองสำหรับยึดติดอุปกรณ์

แผ่นยึดอุปกรณ์สำหรับจานทรายซ้อน CMT ที่ผลิตขึ้นจากการหล่อขึ้นรูปที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกมากกว่าพันครั้งหากใช้อย่างเหมาะสม