MFW 600 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

für Kehlnahtbearbeitung
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งรอยเชื่อมบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสขั้นสุดท้าย - มีให้เลือกใน 4 เกรดจากการขจัดวัสดุไปจนถึงการขัดเงาสูง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความกว้าง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
ละเอียด
feinheitsgradTranslated
39
Vmax
5.900
ความเร็วรอบที่อนุญาต
342237
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
หยาบ
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
7.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337948
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
ละเอียดมาก
feinheitsgradTranslated
39
Vmax
5.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337947
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
7.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337945
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
หยาบ
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
9.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
342218
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
7.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337949
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
หยาบ
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
7.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337944
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
59
Vmax
9.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
342219
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
ละเอียด
feinheitsgradTranslated
39
Vmax
5.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337950
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25,4
รูเจาะ
ละเอียด
feinheitsgradTranslated
39
Vmax
5.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
337946
หมายเลขสินค้า
คงคลัง