MST 624 Supra Mini Abrasive mop disc - convex สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
จาน พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 6º
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การทำแม่พิมพ์
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
ร้านช่างทำกุญแจ
ประโยชน์: สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ในงานเจียเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลสที่มีความต้องการสูง - เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่้เข้าถึงยาก - ทำงานได้อย่างประหยัดด้วยการเปลี่ยนเครื่องมือที่รวดเร็ว

อุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก