MST 624 Supra Mini Abrasive mop disc - convex สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
จาน พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 6º
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การทำแม่พิมพ์
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
ร้านช่างทำกุญแจ
ประโยชน์: สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ในงานเจียเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลสที่มีความต้องการสูง - เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่้เข้าถึงยาก - ทำงานได้อย่างประหยัดด้วยการเปลี่ยนเครื่องมือที่รวดเร็ว
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ รูปแบบ เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
20,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
20,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
20,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
75
เส้นผ่าศูนย์กลาง
Quick Roll Connect
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
20,000
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง

อุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก