MST 924 Special Mini Abrasive mop disc - convex สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ชนิดเม็ดขัด เซรามิก อลูมิเนียม ออกไซด์
จาน พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 6º
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การทำแม่พิมพ์
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
ร้านช่างทำกุญแจ
ประโยชน์: การขจัดเศษวัสดุที่ทรงพลังด้วยเม็ดขัดเซรามิกที่ลับคมในตัวเองได้ - เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก - สำหรับงานเจียแบบหยาบที่วัสดุเป็นเหล็กที่มีโลหะเจือสูงและเหล็กสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก