SD 2000 แกนหมุนชนิดยึดติด

ประโยชน์: สำหรับการยึดที่มั่นคงบนสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรลบมุมสายอ่อน และเครื่องเจียรแกนที่มีสายพานยาว และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเครื่องเจียร PW 2000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความกว้าง /มม. เหมาะสำหรับ หมายเลขสินค้า คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
8
ความกว้าง
1-2 ล้อ Ø 100 - Ø 200
เหมาะสำหรับ
194632
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
1 ล้อ Ø 100 - Ø 200
เหมาะสำหรับ
194629
หมายเลขสินค้า
คงคลัง