SMT 314 Extra จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กกล้า, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ระดับ Extra
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กกล้า
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ไม้
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษวัสดุที่ดีเมื่อใช้กับเหล็กกล้าที่ไม่มีโลหะเจือ - ทั้งยังเหมาะสำหรับการใช้งานกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้วย - มีอัตราการขจัดเศษผงที่ดีเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลบมุมในทุกระดับการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก