SMT 325 Extra จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
จาน พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12° แบน
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับงานขัดมุมและพื้นผิวของเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลส - อัตราการขจัดเศษวัสดุที่ดีเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลบมุมในทุกระดับการทำงาน - ไม่มีการเคลือบภายใต้ความดันการเจียรต่ำ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. ตัวรองรับ รูปแบบ เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351276
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351277
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351278
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351279
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351280
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
X-LOCK
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
351281
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321653
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321654
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321655
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321656
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321657
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
O
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
321658
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321659
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321660
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321661
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321662
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321663
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
ตัวรองรับ
P
รูปแบบ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
CS 455 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
321664
หมายเลขสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก