SMT 626 Supra จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 6º
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
ประโยชน์: มีอัตราการขจัดเศษผงสูง - มีอายุการใช้งานยาวนานขี้นอย่างหินได้ชัดเนื่องมาจากแผ่นขัดหักมุมที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก