SMT 800 Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของเหล็กสแตนเลส - ให้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจสูงสุดเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลบมุมที่ปรับอัตราความเร็วได้ - มีสามเกรดให้เลือก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278495
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278496
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278497
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278498
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278499
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
278500
หมายเลขสินค้า
คงคลัง