SMT 850 plus Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ผสมที่มีคุณภาพสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดรอยเชื่อม TIG บนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กสแตนเลส - ให้พื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน - ขจัดเศษผงและตกแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายในขั้นตอนเดียว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. รูปแบบ ระดับความละเอียด เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312560
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312559
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312557
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312561
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312558
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
312556
หมายเลขสินค้า
คงคลัง