SMT 850 plus Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ผสมที่มีคุณภาพสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดรอยเชื่อม TIG บนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กสแตนเลส - ให้พื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน - ขจัดเศษผงและตกแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายในขั้นตอนเดียว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ ระดับความละเอียด เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312556
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312557
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312558
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312559
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312560
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 312 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
312561
หมายเลขสินค้า
คงคลัง