SMT 925 Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
จาน พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12° แบน
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: ประสิทธิภาพการขัดที่สูงกว่าและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าอย่างเห็นได้ชัด - อัตราการขจัดวัสดุสูงสุดเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลบมุมที่มีกำลังไฟฟ้าสูงภายใต้แรงดันการเจียรที่เพิ่มขึ้น - อัตราการขจัดวัสดุสูงและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก