KM 613 D.I.Y. ห่อ ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

ใหม่
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
พลาสติก
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลส - อัตราการขจัดเศษผงที่สม่ำเสมอ - เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก