KM 615 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: การเจียรที่มีอุณหภูมิต่ำเนื่องมาจากสารยึดติด multibond - มีอัตราการขจัดเศษผงที่สูงขึ้นบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
10
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
25.400
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253610
หมายเลขสินค้า
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
19.000
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253611
หมายเลขสินค้า
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
10
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
60
เม็ดขัด
40
Vmax
25.400
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253615
หมายเลขสินค้า
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
60
เม็ดขัด
40
Vmax
19.000
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253616
หมายเลขสินค้า
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
60
เม็ดขัด
40
Vmax
15.200
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253617
หมายเลขสินค้า
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
60
เม็ดขัด
40
Vmax
12.700
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253618
หมายเลขสินค้า
80
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
60
เม็ดขัด
40
Vmax
9.500
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253619
หมายเลขสินค้า
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
10
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
25.400
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253620
หมายเลขสินค้า
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
19.000
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253621
หมายเลขสินค้า
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
12.700
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253623
หมายเลขสินค้า
80
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
9.500
RPM สูงสุด
CS 410 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
253624
หมายเลขสินค้า