KM 615 ล้อทรายสำหรับขัดขนาดเล็ก สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: การเจียรที่มีอุณหภูมิต่ำเนื่องมาจากสารยึดติด multibond - มีอัตราการขจัดเศษผงที่สูงขึ้นบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส