MM 630 ล้อผ้าทราย สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
พลาสติก
ประโยชน์: เหมาะมากสำหรับการทำงานบนชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูงเนื่องจากแผ่นเจียรมีช่องตามแนวยาว - สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรที่ใช้มือจับ - ทำให้ได้งานที่มีพื้นผิวละเอียด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
180
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
180
เม็ดขัด
40
Vmax
4,200
RPM สูงสุด
LS 309 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก