MM 630 ล้อผ้าทราย สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: เหมาะมากสำหรับการทำงานบนชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูงเนื่องจากแผ่นเจียรมีช่องตามแนวยาว - สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรที่ใช้มือจับ - ทำให้ได้งานที่มีพื้นผิวละเอียด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262630
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262631
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
180
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262632
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
80
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262634
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
120
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262635
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
180
เม็ดขัด
40
Vmax
4.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
LS 309 JF
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รอยฟัน
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
262636
หมายเลขสินค้า
คงคลัง