MM 630 ล้อผ้าทราย สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
พลาสติก
ประโยชน์: เหมาะมากสำหรับการทำงานบนชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูงเนื่องจากแผ่นเจียรมีช่องตามแนวยาว - สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรที่ใช้มือจับ - ทำให้ได้งานที่มีพื้นผิวละเอียด

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก