MM 650 ล้อผ้าทราย สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
พลาสติก
ประโยชน์: เหมาะมากสำหรับการทำงานบนชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูงเนื่องจากแผ่นเจียรที่มีช่องสล็อตตามแนวยาว - ทำให้ได้งานที่มีพื้นผิวละเอียดมาก

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก