SM 611 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, พลาสติก, โลหะสากล

ล้อแกนทรงกระบอกเพื่อตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอ - ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายที่ให้พื้นผิวที่ละเอียด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความกว้าง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
7326
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
60943
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
93076
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
61045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
7325
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
60868
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
240
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
104999
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
180
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
93021
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
83167
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
ความเร็วรอบที่อนุญาต
60899
หมายเลขสินค้า
คงคลัง