SM 611 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, พลาสติก, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอ - ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายที่ให้พื้นผิวที่ละเอียด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
240
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
104999
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
60868
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
60899
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
60943
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
61045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
7325
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
7326
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
83167
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
180
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
93021
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
93076
หมายเลขสินค้า
คงคลัง