SM 611 S ล้อแกนทรงกระบอกตกแต่งผิวเรียบเนียนแบบซาติน สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, พลาสติก, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
ประโยชน์: ให้รูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอ - ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายที่ให้พื้นผิวที่ละเอียด
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
240
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
180
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
ความกว้าง
19
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
19
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
LS 309 X
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท