กระดาษทรายแผ่น

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
กระดาษทรายชนิดแผ่น
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ลายฉลุเจาะ
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
ชนิดเม็ดขัด
เหมาะสำหรับ