AN 400 ตะแกรงป้องกันสำหรับเครื่องเจียร สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ชั้นเคลือบเจล, พลาสเตอร์, ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง, วัสดุเชิงประกอบ, ไม้, วัสดุทำจากไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ชั้นเคลือบเจล
พลาสเตอร์
ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง
วัสดุเชิงประกอบ
ไม้
วัสดุทำจากไม้
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
แผ่นรองหลัง ตารางโพลีเอสเตอร์
ประโยชน์: การดูดฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีโครงสร้างตะแกรงแบบเปิด การขัดแบบไร้ฝุ่นจะช่วยให้วัสดุขัดเจียรมีระยะเวลาการทำงานยาวนานยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การจับตัวของฝุ่นน้อยในสถานที่ทำงานจะปรับปรุงการป้องกันในการทำงาน ไม่อิงกับรูปแบบรูที่มีอยู่สำหรับการดูด กันน้ำ
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
180
เม็ดขัด
337889
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
120
เม็ดขัด
337890
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
100
เม็ดขัด
337891
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
80
เม็ดขัด
337892
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
240
เม็ดขัด
337893
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
150
เม็ดขัด
337894
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
320
เม็ดขัด
337895
หมายเลขสินค้า
80
ความกว้าง
133
ความยาว
400
เม็ดขัด
337896
หมายเลขสินค้า