AN 400 ตะแกรงป้องกันสำหรับเครื่องเจียร สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ชั้นเคลือบเจล, พลาสเตอร์, ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง, วัสดุเชิงประกอบ, ไม้, วัสดุทำจากไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ชั้นเคลือบเจล
พลาสเตอร์
ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง
วัสดุเชิงประกอบ
ไม้
วัสดุทำจากไม้
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
แผ่นรองหลัง ตารางโพลีเอสเตอร์
ประโยชน์: โครงสร้างช่องตาข่ายแบบเปิดทำให้สามารถแยกฝุ่นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งพื้นผิว การเจียรแบบไร้ฝุ่นจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ขัด ในขณะเดียวกันการก่อตัวของฝุ่นที่ลดลงในพื้นที่ทำงานก็ช่วยเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ไม่ขึ้นกับแบบแผนรูแยกฝุ่นที่มีอยู่แล้ว
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
337871
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
337872
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
337873
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
337874
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
337875
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
337876
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
337877
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
337878
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
337883
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
337884
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
337885
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
337886
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
337887
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
337888
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
337898
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
337899
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
337900
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
337901
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
337902
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
337903
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
337904
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
337905
หมายเลขสินค้า