HBD 125 บล็อกทรายสำหรับขัดด้วยมือ

การใช้งาน
การผลิตโลหะ
ตัวแทนจำหน่าย
เวิร์คช็อป
เวิร์คช็อปงานฝีมือ
โรงพ่นสี
"ประโยชน์: เหมาะสำหรับการทำงานบริเวณมุมและพื้นผิวต่างๆ - เหมาะสำหรับการเจียรด้วยมือที่ไม่ทำให้เหนื่อยเนื่องมาจากรูปแบบที่ออกมาให้ตรงตามหลักการยศาสตร์ - สำหรับแผ่นตีนตุ๊กแกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.