HK 100 บล็อกทรายสำหรับขัดด้วยมือ

ประโยชน์: ยอดเยี่ยมมากสำหรับพื้นผิวที่แบนราบและนูนเล็กน้อย - เหมาะสำหรับการเจียรด้วยมือที่ไม่ทำให้เหนื่อยเนื่องมาจากรูปแบบที่ออกมาให้ตรงตามหลักการยศาสตร์ - สำหรับแผ่นขนาด 70x125mm