HK 100 บล็อกทรายสำหรับขัดด้วยมือ

ประโยชน์: ยอดเยี่ยมมากสำหรับพื้นผิวที่แบนราบและนูนเล็กน้อย - เหมาะสำหรับการเจียรด้วยมือที่ไม่ทำให้เหนื่อยเนื่องมาจากรูปแบบที่ออกมาให้ตรงตามหลักการยศาสตร์ - สำหรับแผ่นขนาด 70x125mm
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง /มม. ความยาว /มม. ความสูง /มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
68
ความกว้าง
118
ความยาว
40
ความสูง
185320
หมายเลขสินค้า
คงคลัง